Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Monday 17. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.A end end end end end end end end end end end
4.B end end end end end end end end end end end
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dűmlerová Jana -
Rozsíval Jan -
Weiglhoferová Lenka -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dočekalová Zita
4 odpadá Rj 4.B (B2)
5 odpadá Čj 4.B
Dozol-Konecny Sandra
6 odpadá Fj 2.C (C1) zrušeno
7 odpadá Fj 3.C (C1) zrušeno
8 odpadá Fj 4.A (A2) zrušeno
Dűmlerová Jana
1 změna SBi 4.B (41B)+
2 změna SBi 4.B (41B)+
Hamřík Radomír
3 výměna >> M 3.B na 4. hod
4 výměna << M 3.B 324 z 3. hod
Hertlová Kateřina
4 odpadá Tv 4.A (Dív)
5 odpadá Tv 4.A (Dív)
Hoňková Alexandra
1 výměna << Bi 2.A 203 z 20.6. 2. hod
Hrstková Magda
1 výměna >> Čj 2.A na 20.6. 2. hod
Kollár Roman
4 odpadá Tv 4.A (Chl)
5 odpadá Tv 4.A (Chl)
Kopťáková Vendula
2 výměna >> Aj 1.C (C2) na 5. hod
5 výměna << Aj 1.C (C2) 334 z 2. hod
Křížek Jaromír
3 výměna << IKT 3.B (B1) 333 z 4. hod
3 odpadá Fy 4.A
4 výměna >> IKT 3.B (B1) na 3. hod
Mikulík Vladimír
3 odpadá M 4.B
Obrusníková Kateřina
2 výměna >> Fj 1.C (C1) na 5. hod
5 výměna << Fj 1.C (C1) 253J z 2. hod
Pilavková Veronika
4 odpadá Nj 4.B (B1)
Plaček Kamil
5 JID  
Podrazká Věra
1 změna SD 4.B (41D)+
2 změna SD 4.B (41D)+
Ritzová Fuchsová Jana
2 výměna << Ch 1.C 107 z 5. hod
5 výměna >> Ch 1.C na 2. hod
Robenek Jiří
1 změna SIKT 4.A (41P)+
2 změna SIKT 4.A (41P)+
3 výměna << IKT 3.B (B2) 334 z 4. hod
4 výměna >> IKT 3.B (B2) na 3. hod
Weiglhoferová Lenka
6 odpadá Čj 4.A
Změny v rozvrzích tříd
1.C
2 Ch 107 výměna << Rit z 5. hod
2 Fj C1 výměna >> na 17.6. 5. hod
2 Aj C2 výměna >> na 17.6. 5. hod
5 Fj C1 253J výměna << Obr z 2. hod
5 Aj C2 334 výměna << Kop z 2. hod
5 Ch výměna >> na 17.6. 2. hod
2.A
1 Bi 203 výměna << Hoň z 20.6. 2. hod
1 Čj výměna >> na 20.6. 2. hod
2.C
6 Fj C1 odpadá (Doz)
3.B
3 IKT B1 333 výměna << Kri z 4. hod
3 IKT B2 334 výměna << Rob z 4. hod
3 M výměna >> na 17.6. 4. hod
4 M 324 výměna << Ham z 3. hod
4 IKT B1 výměna >> na 17.6. 3. hod
4 IKT B2 výměna >> na 17.6. 3. hod
3.C
7 Fj C1 odpadá (Doz)
4.A
8 Fj A2 odpadá (Doz)
0.-10. hod konec studia
4.B
0.-10. hod konec studia
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

Sem 32B (Hoň) - ST 7. - 8. h. probíhá v čase 13:50 - 15:20.